RBC COST KONTROL (RESTORAN, BAR VE CAFE)

RBC COST Restoran, Bar ve Cafe gibi işletmelerin ihtiyacı olan denetlemeleri  ve işletmelerin karlılık oranın artırılması, en uygun kaliteli tedarikçilere yönlendirilmesi hedeflemektedir.

RBC COST Ne İş Yapar ?

 • Merkez ve Şubelerin tüm stok hareketlerini kontrol etmek. 
 • Merkez ve Şubelerin ay sonu envanter sayımlarını organize etmek ve sayım heyetine liderlik yapmak.
 •  Sayım sonuçlarını analiz etmek, envanter farklarını araştırmak.
 • Birim bazında tüketim ve maliyetleri hesaplayarak raporlamak.
 • Merkez ve Şubelerin detaylı Cost Raporunu hazırlamak. 
 • Stok kartları ve reçeteleri doğru şekilde oluşturmak,  Reçete maliyetlerini hesaplayarak satış fiyatları hakkında ilgili yöneticileri bilgilendirmek.
 • Stok maliyetlerinin sürekli kontrolünü ve denetimini sağlamak, 
 • Ödenmez, İkram ve indirimlerin prosedürlere uygunluğunu kontrol ederek maliyetlerini hesaplamak. 
 • Satın alınan ürün ve malzemelerin fiyatlarının takibini yapmak ve fiyat değişikliklerini ilgili yöneticilere bildirmek, 
 • Piyasa fiyat araştırması ile satın alma birimine destek olmak.
 • Depo girişleri ile muhasebe stok girişlerinin mutabakatını sağlamak.